POSTMA, IRENE

Kerstliederen voor beginnende pianisten polyfoon gezet. Tweestemmige zettingen voor piano. Jezus is geboren; Lofzang van Zacharias; Er is een Kindeke geboren op aard; Een Kind geboren te Bethlehem; Lofzang van Simeon; Kom tot ons, de wereld wacht; Lofzang van Maria; Nu daagt het in het oosten; Looft God, gij christ’nen; Dit is de dag die God ons schenkt; Ere zij God; O kom, o kom, Immanuël; Hoor, de eng’len zingen de eer; Komt allen tezamen; In Bethlehems stal; Stille nacht; Nu zijt wellekome; Gloria in Excelsis Deo; Komt, verwondert u hier, mensen; Heerlijk klonk het lied der eng’len; ‘t Licht dezer wereld; Ere zij God (canon).
 

Frontpage

Video

Order

14,95

Add to wishlist
Add to wishlist

Full description

Kerstliederen voor beginnende pianisten polyfoon gezet. Tweestemmige zettingen voor piano.

Jezus is geboren
Lofzang van Zacharias
Er is een Kindeke geboren op aard
Een Kind geboren te Bethlehem
Lofzang van Simeon
Kom tot ons, de wereld wacht
Lofzang van Maria
Nu daagt het in het oosten
Looft God, gij christ’nen
Dit is de dag die God ons schenkt
Ere zij God
O kom, o kom, Immanuël
Hoor, de eng’len zingen de eer
Komt allen tezamen
In Bethlehems stal
Stille nacht
Nu zijt wellekome
Gloria in Excelsis Deo
Komt, verwondert u hier, mensen
Heerlijk klonk het lied der eng’len
‘t Licht dezer wereld
Ere zij God (canon)

Extra file(s)

Extra information

Cataloguenumber: 28132 Category:
Cataloguenumber: 28132 Category:
Difficulty: b
Published at: St. Klavarskribo