WERFHORST, GERRIT JAN VAN DE

Het Kerkelijk Jaar II. Psalm- en Liedbewerkingen bij de feestdagen voor orgel.

Frontpage

Video

Order

15,95

Add to wishlist
Add to wishlist

Full description

Het Kerkelijk Jaar II. Psalm- en Liedbewerkingen bij de feestdagen voor orgel.

Advent:
Psalm 89
Psalm 130

Kerst:
Komt allen tezamen
Stille nacht
Dit is de dag die God ons schenkt
’t Is geboren, het Godd’lijk Kind

Passie:
Als ik in gedachten sta
Als ik het wond’re kruis aanschouw

Pasen:
Wees gegroet, gij eersteling der dagen

Hemelvaart:
Psalm 110

Pinksteren:
Geest des Heeren
Ruis, o Godsstroom der genade
Kom Schepper God, o Heil’ge Geest

Extra file(s)

Extra information

Cataloguenumber: 28928 Category:
Cataloguenumber: 28928 Category:
Difficulty: c/d
Published at: St. Klavarskribo